Microsoft Excel Viewer

Microsoft Excel Viewer dành cho Windows

Xem các tài liệu Microsoft Excel mà không cần có chương trình

Nếu bạn cần mở một tài liệu Excel nhưng không có Microsoft Excel hoặc Microsoft Office được cài đặt, thì Microsoft Excel Viewer 2003 là giải pháp của bạn. Microsoft Excel Viewer 2003 không cho phép bạn chỉnh sửa hoặc thay đổi tài liệu Microsoft...Xem mô tả đầy đủ

ƯU ĐIỂM

  • Mở tài liệu Excel không có Excel

NHƯỢC ĐIỂM

  • Không cho phép chỉnh sửa tài liệu

Tốt
7

Nếu bạn cần mở một tài liệu Excel nhưng không có Microsoft Excel hoặc Microsoft Office được cài đặt, thì Microsoft Excel Viewer 2003 là giải pháp của bạn.

Microsoft Excel Viewer 2003 không cho phép bạn chỉnh sửa hoặc thay đổi tài liệu Microsoft Excel nhưng bạn có thể mở và đọc chúng dễ dàng. Chỉ cần mở Microsoft Excel Viewer 2003, duyệt đến tệp bạn muốn mở và Microsoft Excel Viewer 2003 sẽ mở nó - đơn giản như vậy!

Microsoft Excel Viewer 2003 là công cụ chính thức của Microsoft để xem các tài liệu Excel mà không cần cài đặt Microsoft Office hoặc Excel.

Được tải nhiều nhất Bộ ứng dụng Văn phòng cho windows

Microsoft Excel Viewer

Tải xuống

Microsoft Excel Viewer 12.0.6219.1000

Đánh giá của người dùng về Microsoft Excel Viewer

Được tài trợ×